Ügyfeleink között szerepelnek magánszemélyek, kis- és középvállalkozások, nemzetközi multinacionális cégek, jogi biztosítók, valamint önkormányzatok, akikkel a partnerségi kapcsolat eseti-, illetve állandó megbízásos jogviszony keretében áll fenn.

A felmerülő jogi feladatok sikeres megoldása érdekében a hatályos jogszabályi rendelkezéseket és kamarai szabályokat folyamatosan figyelemmel kísérjük. A releváns információk megszerzése érdekében a szakmai továbbképzéseken történő folyamatos részvétel mellett több, naponta frissülő, előfizetéses szakmai adatbázis áll rendelkezésünkre. Mindezek hatékony feldolgozása és összegzése segíti elő a felmerülő komplex problémák kezelését, az üzleti funkciók jogi támogatását, valamint a célul tűzött optimális eredmény elérését.

A megbízások kezdetétől folyamatosan végigkísérjük az eljárás teljes folyamatát az adott jogügylet megnyugtató rendezéséig.

Irodánk szakterületei

ingatlanjog

 • okiratok szerkesztése
  Az ingatlanok, termőföldek kapcsán történő okiratszerkesztések esetére hatékony és gyors technikát dolgoztunk ki a fennálló jogi állapot biztonságos és a tényleges helyzetet tükröző megállapítására. Irodánk rendelkezik online földhivatali – TAKARNET - kapcsolattal, amivel Ügyfeleink az ország egész területére kiterjedően betekintést nyerhetnek az adott ingatlan tulajdoni lapjába, illetve helyszínrajzába. A vásárlás során felvenni szándékozott lakásvásárlási kölcsönök feltételeinek okiratba foglalása kapcsán a pénzintézetekkel kialakított több éves személyes kapcsolatokra tekintettel jól működő gyakorlattal rendelkezünk. A telekalakítási-, telekhatár-rendezési eljárások kapcsán vállaljuk okiratok szerkesztését. A konkrét jogügyletekkel kapcsolatosan testreszabott jogi tanácsadással szolgálunk adó-, valamint illetékügyekben. Ezen ügycsoportnál a megbízás a teljes földhivatali ügyintézésre kiterjed.
 • társasház képviselet
  Alapító-, valamint az alapító okiratot módosító szerződések, szervezeti és működési szabályzatok, valamint házirendek szerkesztése, ingatlan-nyilvántartási átvezetése. Társasházi közös költség-hátralékok kezelése, érvényesítése.
 • ingatlanokkal kapcsolatos peres eljárások során történő jogi képviselet

kötelmi jog

Az eltartási-, kölcsön-, jelzálog- és egyéb szerződések szerkesztése és ellenőrzése alkalmával felmérve Ügyfeleink ügyletkötési szándékát rendszerbe szedjük és a szükséges szerződést biztosító mellékkötelezettségeket beépítjük szerződéseinkbe. E körben messzemenőkig figyelembe vesszük a napjainkra meglehetősen bonyolulttá vált okiratok tartalmi elemeire, alakszerűségére és formai kellékekeire vonatkozó jogszabályi előírásokat.

öröklési jog

Haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok – végrendeletek, öröklési szerződések – szerkesztése és azok megbízóink szándéka szerinti továbbítása a központi nyilvántartásba. Tanácsadás, jogi képviselet hagyatéki eljárásban.

cégjog

 • cégeljárás
  A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően az elektronikus cégeljárás teljes körű tárgyi feltételei biztosítottak.
  • cégbejegyzés
   Elektronikus cégeljárás során az egyszerűsített cégbejegyzés esetén cégek alapítása 1 óra alatt. Körültekintő konzultációt követően a cégek áfa-státuszának alapításkori megállapítása.
  • cégek változásbejegyzési eljárása
   A változások cégnyilvántartási átvezetéshez szükséges okiratok – így különösen a legfőbb szerv változásokat elrendelő határozatainak jegyzőkönyve, üzletrész adásvétel, aláírás-minta, formanyomtatvány – elkészítése.
  • székhely-szolgáltatás
   Székhely-szolgáltatás Heves Megyében az Ügyvédi Iroda 3200 Gyöngyös, Búza út 5. fsz. 2. szám alatti székhelyén.
 • végelszámolási eljárás
  Az egyszerűsített végelszámolási eljárás során teljes körű okiratszerkesztés, jogi tanácsadás és képviselet. Vállajuk a jogerősen elrendelt végelszámolást követően a cég iratanyagának őrzését.
 • felszámolási eljárás
  • Felszámolási eljárás elrendelése iránti kérelem előterjesztése; hitelezői igény bejelentése, érvényesítése; hitelezői értekezleteken történő képviselet.
  • Pályázati tanácsadás, az ajánlat és a dokumentáció elkészítése.

adójog

Vagyongyarapodásra irányuló adóellenőrzéses eljárásokban rendelkezünk gyakorlattal.

munkajog, közalkalmazotti-, valamint köztisztviselői jogviszonyok

Mind az okiratszerkesztés, mind pedig a peres eljárás során széleskörű tapasztalattal rendelkezünk, amelyet a mindennapok során egy szakszervezet jogi képviselőjeként is alkalmazunk.

társadalmi szervezetek és alapítványok

Egyesületek, társadalmi szervezetek, alapítványok alapító okiratainak szerkesztése, módosítása, képviselet nyilvántartásba vételi, valamint törlési eljárás során.

polgári peres eljárás

Elsősorban biztosítási, kártérítési és a gazdasági társaságok közötti szerződéses jogviszonyból eredő ügyek képviseletét látjuk el.

végrehajtási eljárás

A jogerősen megállapított követelések érvényesítése, jogi képviselet a végrehajtási eljárásban, árverések során.

büntetőeljárás

Ezen ügycsoportban e területre szakosodott együttműködő partnereinket tudjuk ajánlani.

családjog

Ezen ügycsoportban e területre szakosodott együttműködő partnereinket tudjuk ajánlani.

Szabó Ügyvédi Iroda